Tin tức

Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Nam Phú Yên

(Xây dựng) - Về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) Nam Phú Yên (tỉnh Phú Yên) đến năm 2025, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1474/BXD-QHKT phúc đáp Văn phòng Chính phủ.


Một góc TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

1. Quy hoạch chung xây dựng KKT Nam Phú Yên đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày 23/10/2009 (viết tắt là Quy hoạch 1712), trong đó xác định quy mô diện tích khu phi thuế quan là 320ha và khu công nghệ cao là 370ha. Tuy nhiên, UBND tỉnh Phú Yên có các quyết định điều chỉnh giảm quy mô diện tích khu phi thuế quan từ 320ha xuống còn 214,2ha (Quyết định số 3017/UBND ngày 08/10/2012) và điều chỉnh giảm quy mô diện tích khu công nghệ cao từ 370ha xuống còn 251,6ha (Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 16/10/2013) là không phù hợp thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch quy định tại Luật Xây dựng năm 2003. Vì vậy, UBND tỉnh Phú Yên cần có giải trình làm rõ về nội dung này.

2. UBND tỉnh Phú Yên cần nêu rõ những bất cập xảy ra trong quá trình triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông và lập quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong KKT Nam Phú Yên. Đặc biệt nêu cụ thể, rõ ràng về vấn đề cập nhật không đầy đủ các khu dân cư hiện hữu của bản đồ địa hình phục vụ cho công tác lập Đồ án quy hoạch chung xây dựng KKT Nam Phú Yên. Theo hồ sơ thẩm định Đồ án lưu trữ, bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 của khu vực lập quy hoạch do Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam bàn giao cho chủ đầu tư (Ban quản lý KKT Phú Yên) theo văn bản số 1054/TTg-KTN ngày 14/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 2730/BTNMT-KH ngày 24/7/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. UBND tỉnh Phú Yên cần bổ sung các định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới của tỉnh có ảnh hưởng đến định hướng phát triển, thu hút đầu tư của KKT Nam Phú Yên. Đồng thời làm rõ về các dự án trọng điểm có liên quan trong khu vực đang có nhu cầu điều chỉnh về quy mô diện tích, tính chất sử dụng đất của các khu chức năng nêu trong văn bản số 1606/UBND-ĐTXD ngày 03/4/2017.

4. Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Yên, một số khu chức năng của KKT Nam Phú Yên khó triển khai, khó thu hút đầu tư do bị ảnh hưởng của công tác giải phóng mặt bằng các khu dân cư hiện hữu nằm xen kẽ giữa các khu chức năng. Vì vậy, báo cáo cần bổ sung số liệu cụ thể, phân tích và đánh giá về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch 1712. Làm rõ các khu chức năng của KKT khó triển khai do bị ảnh hưởng của các khu dân cư hiện hữu.

5. Với các nội dung đã nêu tại báo cáo của UBND tỉnh Phú Yên gồm thay đổi quy mô và vị trí dự án Nhà máy lọc hoá dầu Vũng Rô; điều chỉnh diện tích khu phi thuế quan, khu công nghệ cao; các khu chức năng nằm xen kẽ trong các khu dân cư hiện hữu đã được quy hoạch xã nông thôn mới; hình thành một số công trình trọng điểm cấp quốc gia (hầm đường bộ Đèo Cả) sẽ gây khó khăn cho việc thực hiện Quy hoạch 1712 trong công tác thu hút đầu tư cũng như quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Căn cứ Điểm c, Khoản 2, Điều 35 Luật Xây dựng năm 2014 về điều kiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, Quy hoạch 1712 có thể được xem xét để điều chỉnh quy hoạch xây dựng.

Liên hệ ngay
Liên hệ ngay
Đặt lịch hẹn ngay để có những tư vấn từ chuyên gia.

Tự hào với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm sẵn sàng tư vấn các sản phẩm tốt nhất thị trường

Đối tác với chúng tôi

CẢM ƠN QUÝ ĐỐI TÁC ĐÃ TIN TƯỞNG CHÚNG TÔI