XÂY DỰNG MINH CẢNH
Dịch vụ

Xin Phép Xây Dựng

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan chức năng cấp trước khi khởi công công trình, có 3 loại Giấy phép xây dựng: Giấy phép xây dựng mới, Sửa chữa-cải tạo, di dời công trình.Quy trình cung cấp dịch vụ xin phép xây dựng nhà mới:

Nhận hồ sơ và tư vấn cho khách hàng giải pháp xin phép xây dựng.
Khảo sát thực địa nhằm đánh giá tình trạng hồ sơ,lập bản vẽ xin phép.
Lập hồ sơ Xin phép xây dựng cho khách hàng.
Thay khách hàng nộp và nhận kết quả.
Thời gian cấp Giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở đô thị là 15 ngày làm việc tính từ ngày cơ quan cấp phép nhận đủ hồ sơ hợp lệ.