XÂY DỰNG MINH CẢNH
Dịch vụ

Làm Thủ Tục Cấp Mới Giấy Chứng Nhận cho đất

Xin cấp giấy chứng nhận đối với những trường hợp chuyển nhượng đất bằng giấy tay ( từ đất nông nghiệp lên đất ở nếu hợp quy hoạch ; tách riêng sổ đất cây hàng năm nếu không hợp quy hoạch ).
 Chúng tôi là đơn vị chuyên hướng dẩn và nhận làm các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 Với phương châm, “lợi ích của khách hàng là mục tiêu của Công ty”,