XÂY DỰNG MINH CẢNH
Dịch vụ

Hợp Thức Hóa Nhà

Đối với những nhà trước đây bạn xây dựng không phép , hoặc mua bán chuyển nhượng bằng giấy tay . Nay đã có số nhà hoặc chưa có số nhà,nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu  nhà và tài sản gắn liền với đất(sổ hồng) .

Thì chúng tôi sẽ từng bước giúp bạn dựa vào tình trạng và điều kiện của từng nhà mà có hướng giải quyết đề căn nhà bạn có được giấy chứng nhận hợp pháp .