XÂY DỰNG MINH CẢNH
Dịch vụ

Công Chứng Mua Bán Và Sang Tên

Khi các bạn mua bán chuyển nhượng mua nhà, đất,gặp khó khăn trong việc sang tên tách thửa.Hãy đến với chúng tôi đễ được giúp đỡ làm các thủ tục công chứng ,ra thuế và đăng ký lại tên chủ mới,không tốn nhiều thời gian mà vẫn được kết quả tốt .